Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a rozwój dzieci

 Wychowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną może być wyzwaniem dla wielu rodziców. Ale z odpowiednim wsparciem i zasobami, dzieci mogą m.in się rozwijać i osiągnąć swój pełny potencjał. W tym artykule poznamy narzędzia i strategie, które rodzice mogą wykorzystać, oraz stopnie niepełnosprawności umysłowej.

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym

Lekka i umiarkowana niepełnosprawność intelektualna to schorzenia, które mogą wpływać na zdolność osoby do nauki i funkcjonowania w życiu codziennym. Osoby z lekką formą zazwyczaj mają IQ pomiędzy 50-70 i często są w stanie żyć samodzielnie. Mogą potrzebować dodatkowej pomocy w niektórych obszarach nauki, takich jak czytanie, pisanie, matematyka czy rozwiązywanie problemów. Osoby z chorobą w stopniu umiarkowanym mają IQ pomiędzy 35-50 i mogą potrzebować większej pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. Mają one zaburzone procesy poznawcze, poziom rozwoju poznawczego, ruchowego i utrudnione możliwości analizy i syntezy.

Występuje słaba pamięć logiczna, wolne tempo analizowania otoczenia, a także wolniejsze przyswajanie pojęć. Mogą potrzebować wsparcia w komunikacji, umiejętnościach społecznych i czynnościach samoobsługowych, takich jak ubieranie się czy korzystanie z łazienki. Obydwa rodzaje niepełnosprawności wymagają dostosowanych planów edukacyjnych, które skupiają się na indywidualnych mocnych stronach i potrzebach. Dzięki odpowiednim interwencjom, osoby z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością mogą prowadzić satysfakcjonujące życie i osiągnąć swój pełny potencjał.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

 Dzieci ze znaczną niepełnosprawnością umysłową często mają trudności w osiągnięciu kamieni milowych rozwoju, takich jak chodzenie, mówienie i uczenie się podstawowych umiejętności życiowych. Mogą mieć znaczne problemy z komunikacją, umiejętnościami motorycznymi oraz poznawczymi i funkcjonowaniem społecznym. Ważne jest, aby te dzieci otrzymały odpowiednią pomoc, która pomoże im w życiu. Specjalistyczne programy edukacyjne i terapie mogą być korzystne, podobnie jak wsparcie ze strony rodziny i innych opiekunów. Często najbardziej skutecznym sposobem pomocy tym dzieciom jest pozytywne wzmacnianie pożądanych zachowań i zapewnienie spójnej struktury w środowisku domowym lub szkolnym. Z cierpliwością i poświęceniem ze strony osób zaangażowanych w opiekę nad nimi, dzieci niepełnosprawne mogą z czasem poczynić postępy w kierunku osiągnięcia większej niezależności i osiągnięcia własnych kamieni milowych.

Jak wspierać dzieci z tym schorzeniem?

Wspieranie dzieci upośledzonych to szlachetne, ale i trudne przedsięwzięcie. Ważne jest, aby zrozumieć potrzeby tych dzieci i odpowiednio się do nich dostosować. Jednym ze sposobów na to jest stworzenie środowiska sprzyjającego nauce i rozwojowi. Może to obejmować zapewnienie materiałów edukacyjnych, takich jak książki, puzzle, gry i inne działania, które zachęcają do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Ponadto ważne jest, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń dla tych dzieci, gdzie mogą wyrażać siebie i czuć się komfortowo. Istotne jest również, aby zachować cierpliwość i trwałość,  udzielać wskazówek w razie potrzeby. Dodatkowo, zapewnienie dostępu do usług społecznych, takich jak terapia mowy lub doradztwo, może być korzystne dla ich postępów. Wreszcie, poprzez otwarty dialog z członkami rodziny i specjalistami zaangażowanymi w opiekę nad dzieckiem, można zapewnić, że systemy wsparcia są ustawione prawidłowo, tak aby dziecko miało dostęp do najlepszych możliwych zasobów i lepszego funkcjonowania intelektualnego.