Rozwój dziecka – od gaworzenia do mówienia

Rozwój dziecka jest w pierwszym roku bardzo intensywnym momentem. Proces rozwijania dziecka od gaworzenia do mówienia może obejmować różne tempo nauki. Czy dziecko gaworzy od razu? Bez gaworzenia nie zacznie mówić? Ile dziecko potrzebuje czasu żeby wykształtować swój aparat mowy? Jakie są różnice w gaworzeniu?

Czego dowiemy się z artykułu?

  • Kiedy dziecko gaworzy?
  • Czym się różni głużenie od gaworzenia?
  • Czy martwić się kiedy dziecko nie gaworzy?

Sprawdź również: PO JAKIM CZASIE SPODZIEWAĆ SIĘ ZĄBKOWANIA U DZIECKA?

Kiedy dziecko gaworzy?

Według statystyk kiedy dziecko zaczyna gaworzyć jest w okresie ok. 5 – 6 miesiąca życia. Jak wiadomo może to nastąpić później, ponieważ dzieci się w różnym stopniu rozwijają. Maluch może zacząć gaworzyć dopiero w 10 miesiącu życia. Natomiast w 4 – 5 miesiącu życia dzieci próbują odpowiadać rodzicom. Wypowiadają pierwsze sylaby i naśladują łatwe odgłosy. Warto wtedy dużo mówić do dziecka, ponieważ uczy się ono z zasłyszanych słów. Należy pamiętać aby mówić do dziecka powoli, wyraźnie, naśladować dźwięki dziecka. Samo gaworzenie następuje po głużeniu. Jak pomagać dziecku w procesie nauki mówienia?

  • Mówić powoli, poprawnie i bez zdrobnień;
  • Często rozmawiać z dzieckiem (mówić prosto i często powtarzać słowa);
  • Nie popędzać dziecka i nie przerywać.

Jakie różnice są między głużeniem a gaworzeniem?

Kiedy dziecko zaczyna gaworzyć powtarza dźwięki, które zasłyszane zostało z otoczenia. Natomiast gdy głuży to wydaje nieświadome dźwięki. Proces głużenia następuje przed gaworzeniem. Najczęściej występuje między 2 a 4 miesiącem życia u wszystkich dzieci. Dziecko w tym procesie wydaje specyficzne dźwięki takie jak np: “gh”, “brr”. Gaworzenie jest u dzieci słyszących, które samodzielnie wydają dźwięki, takie jak “ba”, “da”. Gaworzenie i głużenie posiadają wspólną cechę jaką jest trening aparatu mowy. Samo gaworzenie posiada ważną funkcję we wzmocnieniu ruchów oddechowych, fonetycznych oraz wymawianych głosek i słów. Jednocześnie wykształca czucie mięśniowe i wzorce kinetyczno-ruchowe. 

Czy martwić się brakiem gaworzenia?

Po pierwsze warto wiedzieć, że niesłyszące niemowlęta nie gaworzą. Kiedy dziecko zaczyna gaworzyć zazwyczaj w ok. 6 miesiącu życia nie jest powodem do zmartwienia jeśli nie zrobi tego w tym czasie. Powodem do zmartwienia może być jeśli nie słyszymy wokalizacji dziecka albo mało głuży i gaworzy. Jest to moment kiedy warto udać się do logopedy. Gdy nastąpi taki problem logopeda może wcześnie zadziałać i wdrożyć terapię programowania gaworzenia. Brak gaworzenia może oznaczać problemy neurologiczne lub ze słuchem. Dodatkową informację jest fakt, że u małych dzieci z autyzmem gaworzenie nie występuje albo dopiero w 2 roku życia. Często zdarza się brak gaworzenie u dzieci ze spektrum autyzmu. 

Podsumowując jeśli dziecko do 10 miesiąca życia zaczyna gaworzyć nie musimy się martwić. Kiedy nie wydaje dźwięków do 7 miesiąca życia, warto udać się do logopedy, który poprowadzi dziecko. Warto pamiętać aby dać dziecku czas na naukę i brać pod uwagę, że dzieci nie są takie same i w różnym tempie się rozwijają.