Długoterminowe skutki narkozy na organizm

Znieczulenie jest ważną formą opieki medycznej, stosowaną w celu złagodzenia bólu podczas procedur medycznych. Odgrywa ono istotną rolę w nowoczesnej opiece zdrowotnej, umożliwiając nam przeprowadzanie szerokiego zakresu operacji, które w innym przypadku byłyby niemożliwe. Jednak skutki znieczulenia mogą utrzymywać się długo po zakończeniu operacji. Jednak jakie długoterminowe skutki narkozy są zauważalne w organizmie pacjentów? Dowiedz się tego z poniższego artykułu.

Długoterminowe skutki narkozy na organizm

Środki znieczulające to silne leki, które działają poprzez tłumienie pewnych funkcji w mózgu i układzie nerwowym w celu zablokowania odczuwania bólu i wywołania nieświadomości. Mogą one być podawane drogą wziewną lub dożylną, w zależności od wykonywanej procedury i konkretnego stosowanego leku. Ogólnie rzecz biorąc, znieczulenie jest uważany za bezpieczny, gdy podawany prawidłowo przez doświadczonego anestezjologa. Jednak nie było pewne badania sugerujące, że długotrwałe stosowanie może mieć negatywne konsekwencje.

Niektóre badania sugerują, że długotrwałe narażenie na znieczulenie może prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych, takich jak utrata pamięci, trudności z uczeniem się nowych informacji i deficytów uwagi. W innych badaniach znaleziono dowody na zmiany w zachowaniu, takie jak zwiększona drażliwość lub depresja. Jeszcze inne badania wskazują, że częste lub przedłużone narażenie na znieczulenie może prowadzić do upośledzenia fizycznego. Obejmuje to m.in osłabienie mięśni lub uszkodzenie narządów. Ważne jest, aby pacjenci rozumieli swoje ryzyko przed wyrażeniem zgody na jakąkolwiek procedurę medyczną wymagającą znieczulenia.

Długoterminowe skutki narkozy
Długoterminowe skutki narkozy

Rodzaje znieczuleń stosowanych w medycynie

Znieczulenia dzielą się zazwyczaj na dwie główne kategorie: ogólne i miejscowe. Znieczulenie ogólne odnosi się do stosowania leków, które wywołują nieświadomość, podczas gdy miejscowe znieczulenie drętwieje tylko niektóre części ciała lub niektóre nerwy. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu i stanu fizycznego pacjenta, lekarz lub chirurg może zalecić każdy rodzaj znieczulenia.

Znieczulenie ogólne 

Często jest podawane poprzez linię dożylną lub wdychanie gazu. Pomaga rozluźnić mięśnie w całym ciele, jak również tłumić wszelkie ruchy podczas operacji. Ten rodzaj znieczulenia wpływa na cały układ nerwowy danej osoby, powodując utratę przytomności. Dzięki temu rodzajowi znieczulenia podczas zabiegu pacjent nie odczuwa bólu ani dyskomfortu. Wspólne ogólne środki znieczulające obejmują propofol, ketamina, etomidat, barbiturany, benzodiazepiny, opiaty, lotne środki znieczulające jak podtlenek azotu (gaz rozweselający).

Znieczulenie miejscowe 

Ten rodzaj znieczulenie blokuje tylko specyficzne ścieżki nerwowe zdrętwienie tylko jednej części ciała , takich jak ramię lub nogę . Ten rodzaj znieczulenia może być również podany miejscowo poprzez wstrzyknięcie w miejscach, gdzie nacięcia chirurgiczne będą wykonane. Miejscowe środki znieczulające, takie jak lidokaina i bupiwakaina, powszechnie stosuje się w tym celu. Blokują one przewodzenie nerwów bez wpływu na inne systemy w organizmie, takie jak oddychanie lub tętno, jak w przypadku środków znieczulenia ogólnego.