Co dyskwalifikuje przed operacją?

Przed operacją istnieją pewne ryzyka, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i przebieg samej operacji. Aby zminimalizować to ryzyko, pacjent powinien zapoznać się z tym co dyskwalifikuje przed operacją. Należy przestrzegać pewnych zasad i wytycznych, takich jak unikanie niektórych leków, jedzenia i picia przed operacją oraz unikanie pewnych działań, które mogą zwiększyć ryzyko komplikacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co dyskwalifikuje przed operacją,
 • jakich leków nie można brać przed operacją,
 • dlaczego nie wolno jeść przed operacją.

Sprawdź również, jak przygotować się do operacji.

Co dyskwalifikuje przed operacją?

Przed operacją istnieje kilka czynników, które mogą dyskwalifikować pacjenta z przeprowadzenia operacji. Pierwszym z nich jest obecność chorób przewlekłych, takich jak:

 • cukrzyca, 
 • nadciśnienie tętnicze, 
 • choroby serca, 
 • choroby nerek i inne. 

Jeśli pacjent cierpi na którąkolwiek z tych chorób, może to znacznie zwiększyć ryzyko komplikacji podczas operacji. W takim przypadku lekarz może zdecydować się na odroczenie operacji i zalecić pacjentowi podjęcie działań mających na celu kontrolę choroby i poprawienie stanu zdrowia.

Częste spożywanie alkoholu czy narkotyków przez pacjenta przed operacją, jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje. Jeśli pacjent choruje na uzależnienie, w takim przypadku pacjent musi podjąć kroki w celu oczyszczenia organizmu i uzyskania pomocy w zwalczaniu uzależnienia przed przeprowadzeniem operacji.

Jakich leków nie można brać przed operacją?

Jakich leków nie można brać przed operacją
Leki

Przed operacją należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, suplementach diety oraz o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w diecie w ciągu ostatniego czasu. Niektóre leki mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjenta podczas operacji i powinny być zaprzestane przed operacją. Oto lista leków, które pacjent powinien unikać przed operacją:

 • Leki przeciwzapalne niesteroidowe (np. aspiryna, ibuprofen) – mogą zwiększyć ryzyko krwawienia podczas operacji.
 • Leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna) – mogą zwiększyć ryzyko krwawienia podczas operacji.
 • Leki przeciwdepresyjne – mogą wpływać na reakcję na znieczulenie ogólne.
 • Leki przeciwhistaminowe (np. cymetydyna, ranitydyna) – mogą wpływać na działanie znieczulenia ogólnego.
 • Leki przeciwutleniające (np. witamina E) – mogą zwiększać ryzyko krwawienia podczas operacji.
 • Leki sterydowe (np. kortyzon) – mogą wpływać na reakcję na znieczulenie ogólne i zwiększać ryzyko infekcji.

Dlaczego nie wolno jeść przed operacją?

Jedzenie przed operacją jest zabronione, ponieważ posiłek w żołądku może zwiększyć ryzyko zachłyśnięcia się treścią żołądkową i wystąpienia aspiracji płucnej, co może być bardzo niebezpieczne. Aspiracja płucna to sytuacja, w której treść żołądkowa przedostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zapalenia płuc i innych poważnych powikłań.

Zaleca się, aby pacjent nie jadł ani nie pił niczego przez co najmniej 8 godzin przed operacją. W przypadku niemowląt, dzieci i osób starszych, zalecany czas bez jedzenia i picia przed operacją może się różnić i należy skonsultować to z lekarzem.

Podsumowanie

Przed operacją należy przestrzegać pewnych zasad, aby zminimalizować ryzyko komplikacji i  bezpieczeństwa osoby operowanej. Pacjent musi poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach diety oraz o wszelkich zmianach w diecie, aby lekarz mógł zdecydować, które leki należy przerwać przed operacją. Pacjent musi również przestrzegać zaleceń dotyczących jedzenia i picia przed operacją. W razie wątpliwości lub pytań pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Sprawdź również, czy przeziębienie i katar przed operacją przeszkadza w narkozie.