Deprywacja emocjonalna a rozwój dziecka – schemat deprywacji emocjonalnej

Wpływ schematu deprywacji na rozwój dziecka może być głęboki i prowadzić do długotrwałych problemów psychologicznych. Deprywacja emocjonalna to schemat, w którym dzieci są pozbawione odpowiedniej opieki i reakcji ze strony swoich głównych opiekunów, zazwyczaj rodziców. Ten rodzaj zaniedbania może mieć tragiczne konsekwencje dla wzrostu i dojrzewania dziecka. Nie tylko uniemożliwia im budowanie bezpiecznych więzi z innymi ludźmi.

Sprawdź też: https://spokojdziecka.pl/holistyczny-rozwoj-dziecka-edukacja-holistyczna/

Deprywacja emocjonalna – czym dokładnie jest?

Deprywacja emocjonalna jest formą psychologicznego cierpienia i traumy. Występuje, gdy osoba nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia emocjonalnego lub zrozumienia od innych osób. Może to być wywołane przez czynniki niezależne od nikogo, takie jak śmierć bliskiej osoby. Może być też spowodowane zaniedbaniem ze strony opiekunów i innych ważnych postaci w życiu danej osoby. Kiedy ktoś doświadcza deprywacji, może czuć się odłączony od swoich emocji, odizolowany i niezdolny do uzyskania dostępu do pozytywnych uczuć. Może również zmagać się z problemami z poczuciem własnej wartości, trudnościami w nawiązywaniu relacji, a nawet depresją lub lękiem. Deprywacja może mieć długotrwałe skutki dla zdrowia psychicznego i samopoczucia danej osoby, jeśli nie jest leczona.

Deprywacja emocjonalna
Deprywacja emocjonalna

Schemat deprywacji emocjonalnej u dzieci

Dzieci, które doświadczają będąc niemowlęciem lub starszym maluchem obojętności i nieodpowiednich zachować ze strony rodziców, często mają trudności z wytworzeniem bezpiecznych więzi i w starszym wieku mogą mieć problemy z zaufaniem. Ten rodzaj deprywacji może przybierać różne formy, takie jak brak fizycznej lub słownej czułości, brak stabilności w życiu domowym, a nawet brak emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych w ich życiu. Dzieci te mogą mieć również trudności z wyrażaniem własnych emocji i trudno im tworzyć znaczące relacje z innymi. W rezultacie mogą przejawiać oznaki złości, agresji, depresji, niepokoju i niskiej samooceny. Ważne jest, aby dorośli rozpoznali oznaki deprywacji emocjonalnej w dzieciństwie i pomogli zapewnić tym dzieciom niezbędne wsparcie w rozwijaniu zdrowych umiejętności społecznych i silnych mechanizmów radzenia sobie z emocjami.

Deprywacja emocjonalna – jak jej zapobiegać?

Jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania deprywacji u dzieci jest zapewnienie im stałej i troskliwej opieki. Obejmuje to zapewnienie im bezwarunkowej uwagi, walidacji i komfortu w razie potrzeby. Należy zaspokajać potrzeby emocjonalne, przytulać, rozmawiać, okazywać przywiązanie i empatię. Ważne jest również, aby modelować zdrowe emocje dla dzieci i pomóc im rozpoznać własne uczucia. Regularne rozmowy o uczuciach są korzystne, ponieważ pomagają dzieciom nauczyć się wyrażać siebie w zdrowy sposób. Korzystne jest również stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym dzieci mogą otwarcie mówić o swoich potrzebach bez osądzania i krytyki. Wreszcie, zapewnienie dzieciom dostępu do zajęć, które sprawiają im przyjemność, może pomóc im rozwinąć zdrowe umiejętności, które będą im służyć w dorosłym życiu.

Czego potrzebuje dziecko, aby psychicznie rozwijać się prawidłowo?

Aby dziecko psychicznie prawidłowo rozwijało się, potrzebuje bezpieczeństwa, akceptacji, miłości i uwagi od rodziców. Poza tym ważne są także wsparcie i wyrozumiałość ze strony otoczenia, możliwość wyrażania swoich uczuć, a także dostęp do odpowiednich zabawek edukacyjnych, które pomogą mu zaspokoić ciekawość i zachęcić do eksploracji świata. Rozwój psychiczny jest najważniejszym aspektem w późniejszym życiu, ponieważ to on ma wpływ na życie w społeczeństwie. Bez pewności siebie, ludzie mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy, przyjaciół, a nawet miłości. Ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi o wszystkich ich obawach, myślach i odpowiadać na pytania, które zadają, ponieważ właśnie w ten sposób dajemy im wsparcie i otwieramy ich oczy na otaczający świat. Dzięki prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu, dziecko potrafi współczuć, pomagać, dzielić się z innymi. Wie jednak także co to asertywność i potrafi zachować się w każdej sytuacji.