Czy narkoza dla psa jest bezpieczna?

Narkoza u psa jest częstym zabiegiem, który może być konieczny w przypadku operacji chirurgicznej, badania diagnostycznego lub zabiegu stomatologicznego. Ale czy narkoza dla psa jest bezpieczna?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy narkoza dla psa jest bezpieczna,
 • narkoza u psa – ryzyko.

Sprawdź równie, czy narkoza jest bezpieczna.

Czy narkoza dla psa jest bezpieczna?

Narkoza jest bezpieczna, ponadto przed podaniem narkozy, lekarz weterynarii przeprowadza szczegółowe badanie stanu zdrowia zwierzęcia oraz ocenia ryzyko związanego z podaniem narkozy. Do tego celu używa się różnych narzędzi diagnostycznych, takich jak badanie krwi, EKG, rentgen czy ultrasonografia.

Podczas podawania narkozy, zwierzę jest pod stałą kontrolą lekarza weterynarii oraz personelu medycznego. Na monitorze wyświetlane są parametry takie jak:

 • ciśnienie tętnicze, 
 • tętno, 
 • poziom tlenu we krwi,
 • rytm serca. 

Dzięki temu można błyskawicznie zareagować na ewentualne komplikacje i podjąć odpowiednie działania.

Narkoza u psa – ryzyko

Mimo że narkoza u psa jest bezpieczna, to zawsze może istnieć pewne ryzyko powikłań. Mogą one wynikać z różnych przyczyn, takich jak:

 • choroby towarzyszące, 
 • wiek, 
 • waga,
 • stan zdrowia psa. 

Najczęstszymi powikłaniami narkozy są:

 • Niedotlenienie – spowodowane nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego lub niedoborem tlenu podczas narkozy.
 • Zaburzenia rytmu serca – mogą wystąpić podczas narkozy ze względu na podanie leków znieczulających.
 • Urazy mechaniczne – np. związane z intubacją, kiedy rurka intubacyjna uszkadza struny głosowe lub gardło psa.
 • Reakcje alergiczne – rzadko występujące, ale mogące powodować poważne powikłania, dlatego wcześniej lekarza bada psa, aby mieć pewność, czy nie jest uczulony na substancje znajdujące się w znieczuleniu.

Aby zminimalizować ryzyko powikłań, przed podaniem narkozy zawsze weterynarz powinien przeprowadzić szczegółowe badanie psa oraz ocenić ryzyko związanego z zabiegiem. Istotne jest również to, aby narkozę podawał doświadczony lekarz weterynarii oraz aby personel medyczny był odpowiednio wyszkolony i wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny.

Podsumowanie

Podsumowując, narkoza u psa jest stosunkowo bezpieczna, ale zawsze istnieje pewne ryzyko związane z jej podaniem. Aby zminimalizować ryzyko powikłań, należy przeprowadzić szczegółowe badanie psa oraz wybrać doświadczonego lekarza weterynarii oraz personel medyczny.