Rozwój osobowości dziecka – kształtowanie, etapy, zaburzenia 

Kształtowanie i rozwój osobowości dziecka odbywa się na różnych etapach i jest zależne zarówno od natury, jak i wychowania. Dodatkowo w procesie tym mogą pojawić się wyzwania, które prowadzą do różnych nieprawidłowości psychicznych. W tym artykule omówimy rozwój dziecka, etapy i przyczyny problemów związane z rozwojem osobowości.

Sprawdź też: https://spokojdziecka.pl/prawidlowy-rozwoj-i-odpornosc/

Osobowość prawidłowa i zaburzona – przyczyny zaburzeń

Prawidłowa osobowość charakteryzuje się zdolnością jednostki do dostosowania się do otoczenia i utrzymywania zdrowych relacji interpersonalnych. Wiąże się to zazwyczaj z umiejętnością regulowania emocji, empatią wobec innych i zdrowym poczuciem własnej wartości. Z drugiej strony, nieprawidłowa osobowość charakteryzuje się niezdolnością do dostosowania się do środowiska i zdrowych relacji z innymi. Objawy mogą obejmować skrajne wahania nastroju, trudności w kontrolowaniu emocji, brak empatii dla innych, słabą kontrolę impulsów i niskie poczucie własnej wartości.

Dokładne przyczyny problemów z osobowością nie są w pełni zrozumiałe, ale są pewne znane czynniki, które mogą przyczynić się do rozwoju tych warunków. Wczesnodziecięca trauma, krzyki lub nadużycie mogą prowadzić do rozwoju zaburzeń w późniejszym okresie życia. Inne czynniki ryzyka obejmują predyspozycje genetyczne, nadużywanie substancji, duże zmiany życiowe lub stresory. Również posiadanie w rodzinie historii problemów ze zdrowiem psychicznym jest ryzykowne. Ponadto uważa się, że pewne czynniki biologiczne, takie jak brak równowagi chemicznej w mózgu lub poziom neuroprzekaźników, mają wpływ na ten aspekt.

rozwój osobowości dziecka
rozwój osobowości dziecka

Kształtowanie osobowości dziecka

Kształtowanie osobowości dziecka wiąże się z połączeniem wielu wpływów, takich jak genetyka, wychowanie, rówieśnicy, kultura i społeczeństwo. Wpływy te mogą być zarówno pozytywne jak i negatywne, a wszystkie przyczyniają się do ogólnego tworzenia osobowości jednostki. Genetyka może wpływać na takie rzeczy jak temperament czy poziom inteligencji, natomiast wychowanie może mieć wpływ na moralność czy wartości. Kolejnym źródłem wpływu są rówieśnicy, którzy pomagają kształtować zachowania społeczne i zainteresowania. Szczególnie podatne na wpływy jest dziecko w wieku przedszkolnym, ponieważ wtedy uczy się ono najbardziej samodzielności, jest uczuciowe, okazuje swoje potrzeby i stara się samo je zaspokajać. W tym wieku maluch zaczyna radzić sobie z prostymi czynnościami i interakcjami społecznymi. W międzyczasie kultura i społeczeństwo tworzą ramy dla tego, jak dzieci powinny się zachowywać w określonych sytuacjach. Wszystkie te wpływy składają się na unikalną osobowość, która będzie się rozwijać w miarę dorastania i doświadczania kolejnych wydarzeń życiowych.

Jak środowisko oddziałuje na kształtowanie osobowości?

Środowisko, w którym dorasta dziecko, odgrywa ogromną rolę w rozwoju jego osobowości. Wartości, przekonania i postawy, z którymi się styka, kształtują jego sposób myślenia i odczuwania otaczającego go świata. Otoczenie może również wpływać na zachowanie malucha, a także umiejętności, zainteresowania i motywacje. Pozytywne środowisko wychowawcze zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, które zachęca dzieci do odkrywania i kreatywności. Natomiast negatywne może wywołać u dziecka uczucie niepokoju lub depresji. Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele stworzyli ortoczenie rozwojowe, które jest opiekuńcze i wspierające, aby wszystkie dzieci, które są badaczami i mają miliony pytań mogły osiągnąć swój pełny potencjał. Pomoże im to rozwinąć się w pewne siebie jednostki, które mają poczucie własnej wartości i empatię.