Jak dziecko nauczyć tabliczki mnożenia?

Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów w szkole i buduje podstawy wiedzy matematycznej dla naszych dzieci. Jednym z podstawowych elementów jest nauka tabliczki mnożenia. Nauka ta nie tylko rozwija umiejętność liczenia, ale również wprowadza dzieci do różnych działań matematycznych, ale jak dziecko nauczyć tabliczki mnożenia szybko?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest tabliczka mnożenia,
 • jak dziecko nauczyć tabliczki mnożenia,
 • jak szybko nauczyć dziecko liczyć.

Czym jest tabliczka mnożenia?

Tabliczka mnożenia to tabela przedstawiająca różne liczby od 1 do 10 i ich wynik mnożenia z innymi liczbami od 1 do 10. Jej nauka pomaga dzieciom w prosty i systematyczny sposób zrozumieć związek między dwoma liczbami oraz zapamiętać wyniki mnożenia.

Podstawowym celem nauki tabliczki mnożenia jest rozwijanie umiejętności:

 • mnożenia,
 • dzielenia,
 • dodawania,
 • odejmowania,

Umiejętności te pomagają w rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych działań matematycznych oraz szybciej i prościej obliczą podstawowe działania. Ponadto, nauka ta kształtuje logiczne myślenie.

Jak dziecko nauczyć mnożenia? 

Zaczynając naukę tabliczki mnożenia, należy wziąć pod uwagę wiek dziecka. Zazwyczaj w wieku 6-7 lat, dzieci zaczynają uczyć się tabliczki mnożenia w szkole. Jednak większość dzieci w tym wieku dopiero zgłębia koncepcję mnożenia. Dlatego najlepiej rozpocząć naukę palcową i nauczanie przez zabawę w wieku około 5-6 lat, aby dziecko poznało koncepcję mnożenia i jego wyniki w bardziej intuicyjny sposób.

Metody nauki tabliczki mnożenia, które są skuteczne:

 • powtarzanie,
 • nauka całej tabliczki mnożenia w trakcie zabawy np. malowanie działań na kartce, w celu zapamiętania abstrakcyjnych liczb,
 • słuchanie piosenek i wierszyków o tabliczce mnożenia,
 • nauka na palcach. 

Zmuszanie pociechy do uczenia się na pamięć całej tabliczki, bez zrozumienia, jest błędne. Ponieważ dziecko nie utrwala wiedzy. 

Jak szybko nauczyć dziecko tabliczki mnożenia?

Nauka wymaga cierpliwości i systematyczności, ale niektóre dzieci pomimo powtarzania wciąż mają problem z opanowaniem tabliczki mnożenia. W zależności od indywidualnych zdolności dziecka, nauka mnożenia może zająć kilka tygodni lub kilka miesięcy. Istnieje jednak sposób na szybką naukę tabliczki mnożenia:

 • Metoda obrazkowa to skuteczna technika. Polega ona na wykorzystaniu obrazków lub fiszek, które dzieci łatwiej zapamiętują.